Prelucrarea datelor cu caracter personal

Siguranța și protecția datelor dumneavoastră personale, precum și respectarea tuturor reglementărilor în vigoare, inclusiv cele privind protejarea datelor cu caracter personal ale partenerilor noștri, reprezintă un aspect extrem de important pentru noi, iar în acest sens efectuăm toate demersurile necesare respectării lor.

Ca urmare, dorim să vă informăm în detaliu cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Responsabil pentru protecția datelor cu privire la pagina web www.zoboclean.ro, este S.C Damas Space Care S.R.L , persoană juridică română, cu sediul social în jud. Giurgiu, oraș Bolintin-Vale, sat Crivina, 151A bis, Camera 2 înregistrată la Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Giurgiu sub nr. J52/601/16.04.2019, având C.U.I. 40994154. La utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal, S.C Damas Space Care S.R.L respectă cu strictețe prevederile legale în vigoare privind protecția datelor. Dreptul de utilizare a datelor cu caracter personal și a datelor cu caracter anonim revine societății  S.C Damas Space Care S.R.L în limitele prevăzute de lege, cu respectarea drepturilor persoanelor vizate descrise în continuare.

Prezenta declarație privind protecția datelor se aplică doar pentru www.zoboclean.ro  și pentru subdomeniile aferente.

1. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Date cu caracter personal, în sensul Art. 4 din Regulamentul General privind Protecția Datelor Personale (General Data Protection Regulation – GDPR), reprezintă toate informațiile referitoare la o persoană fizică identificată sau care poate fi identificată, cum ar fi de exemplu: nume, adresă, email etc. În cazul în care corespondați cu noi sau completați un formular cu date pe pagina noastră web:zoboclean.ro, vă rugăm să aveți în vedere faptul că datele menționate de dumneavoastră pe formularul respectiv, vor fi prelucrate în scopurile descrise în continuare (a se vedea punctul 5).

2. Operatorul de date cu caracter personal

Responsabil pentru protectia datelor cu privire la pagina web zoboclean.ro, este SC Damas Space Care SRL, persoană juridică română, cu sediul social în jud. Giurgiu, oraș Bolintin-Vale, sat Crivina, 151A bis, Camera 2 înregistrată la Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Giurgiu sub nr. J52/601/16.04.2019, având C.U.I . 40994154, adresa de e-mail: contact@zoboclean.ro , telefon : 0744685378.

3. Drepturile persoanelor vizate

În calitate de persoană vizată afectată de activitatea de prelucrare a datelor, beneficiezi de următoarele drepturi, în legătură cu datele tale cu caracter personal, în temeiul Art. 15 și urm. ătoarele din GDPR:

  • Drept de acces;
  • Drept de rectificare și ștergere;
  • Drept la restricționarea prelucrării;
  • Drept la portabilitatea datelor; și
  • Drept la opoziție.

 

În plus, ai dreptul de a depune o plângere la o autoritate (Autoritatea Română pentru Protecția Datelor) de supraveghere, având ca obiect prelucrarea datelor tale cu caracter personal.

4. Dezvăluirea datelor către autorități

În eventualitatea unei obligații legale, ne rezervăm dreptul de a dezvălui informații referitoare la datele tale cu caracter personal, autorităților competente sau organelor legale care solicită acest lucru.

5. Prelucrarea datelor cu caracter personal și scopul acesteia

La trimiterea formularului de contact plasat pe pagina Contact a domeniului zoboclean.ro sau prin completarea formularului de primire ofertă, vor fi prelucrare datele dumneavoastră cu caracter personal din catergoriile: date de identificare, email, telefon, precum și textul solicitării dumneavoastră, în condițiile prevăzute în această secțiune.

Scop: Răspunsul la solicitarea dumneavoastră.

Temei: Interes legitim de a prelucra individual intrebarile întrebările dumneavostra dumneavostră si și de a putea raspunde răspunde credibil si și eficient.

Datele dumneavoastră personale vor fi deținute de SC Damas Space Care SRL și vor fi folosite doar pentru acest scop.

SC Damas Space Care SRL, prelucrează prin mijloace automatizate și manuale datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul furnizării serviciilor și bunurilor din sfera de activitate a societății, executării contractelor încheiate cu societatea, în scop de promovare a serviciilor societătii (marketing, inclusiv marketing direct), concursuri, efectuarea de comunicări comerciale pentru serviciile SC Damas Space Care SRL, inclusiv cele dezvoltate împreună cu un partener SC Damas Space Care SRL, de acordare a unor bonificații către clienți sau a unor beneficii în cadrul unor campanii promoționale, pentru îndeplinirea unor obligații legale ale societății cum ar fi comunicarea de informații către organele de stat abilitate precum și pentru realizarea intereselor legitime ale societății cum este cazul prelucrării imaginii prin înregistrări video pentru protecția persoanelor și bunurilor din incinta sediului societății.

Datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră vor putea fi folosite în scop promotional (marketing) și pentru produsele sau serviciile altor parteneri ai SC Damas Space Care SRL, cu respectarea drepturilor dumneavoastră.

Datele cu caracter personal prelucrate sunt destinate utilizării de către societate și pot fi comunicate numai următorilor destinatari: către dumneavoastră în calitate de persoană vizată sau către reprezentanții dumneavoastră legali, către personalul angajat al societății, către autoritațile centrale și locale conform dispozitiilor legale, către persoanele împuternicite de societate în calitatea sa de operator.

În vederea realizării scopurilor de prelucrare menționate, societatea va prelucra datele cu caracter personal pe durata existenței consimțământului dumneavoastră sau pe durata executării contractului încheiat/prestării serviciilor specifice, precum și ulterior în vederea conformării cu obligațiile legale aplicabile, inclusiv dispozițiile referitoare la arhivare.

Durata de stocare: 3 ani;

Consecintele refuzului: în situația în care refuzați să ne furnizați aceste date, nu ne veți putea contacta și nu vă vom putea furniza informațiile solicitate.

Câmpuri de date exacte:

  • Formular ”Contact”: nume, e-mail, mesaj;
  • Formular ”Cere Ofertă”: Nume, adresă, e-mail, număr de telefon, detalii spațiu, data și ora programării, frecvența serviciilor;
  • Formular ”Ai o întrebare?”: nume, adresă de email, mesaj.

 

Dumneavoastră, în calitate de persoană vizată, sunteți obligați să furnizați date complete, actualizate și corecte.

În situația în care datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate în baza consimțământului, dispuneți și de dreptul de a retrâge consimțământul dat pentru prelucrarea datelor cu caracter personal fără însă a afecta legalitatea prelucrării făcute până în acel moment.

Dacă nu sunteţi de acord cu termenii și condițiile menționate, nu utilizaţi niciunul dintre website-urile noastre sau nu ne furnizaţi datele dumneavoastră personale. Este posibil ca anumite servicii să fie condiţionate de furnizarea datelor dumneavoastră personale.

Pentru mai multe detalii cu privire la activitățile de prelucrare efectuate de către societatea Damas Space Care SRL, precum și cu privire la drepturile de care beneficiați în acest context, puteți adresa o cerere (în format material/electronic prin e-mail) către e-mail: contact@zoboclean.ro